You are here

Στοχευμένη Κοστολόγηση για τη βελτιστοποίηση σχεδιασμού νέων προϊόντων

Βασικός σκοπός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι η μελέτη και εκπόνηση θεωρητικών μοντέλων και μεθόδων ανάπτυξης βέλτιστων σχεδίων νέων προϊόντων, με βάση κανόνες απαιτήσεων τεχνικής απόδοσης και στόχων κόστους, καθορισμένους από την αγορά, για κάθε επιμέρους υπό συναρμολόγημα ή είδος της δομής του προϊόντος. Οι βασικοί άξονες, στους οποίους κινείται η έρευνα, την τελευταία τετραετία, καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: α) Μελέτη των δυνάμεων της αγοράς, οι οποίες καθορίζουν την μελλοντική τιμή ενός υπό ανάπτυξη προϊόντος. Σε αυτό το ερευνητικό πεδίο μελετηθήκαν οι κύριοι παράγοντες καθορισμού της τιμής πώλησης ενός νέου προϊόντος σε πλήρως ανταγωνιστικά περιβάλλοντα και με αντίστοιχα περιορισμένους χρονικά κύκλους σχεδιασμού και ανάπτυξης και εκπονήθηκε συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο και ποσοτική μέθοδος (Perceived Worth Analysis Method – PWA), η οποία λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του καταναλωτή, την ικανοποίηση του πελάτη και τις αντίστοιχες ανταγωνιστικές προσφορές, παράγει αρχικές εκτιμήσεις της μελλοντικής τιμής και αντίστοιχα των αρχικών στόχων κόστους για το νέο προϊόν. β) Ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης και κατανομής των στόχων κόστους για κάθε είδος / συναρμολόγημα της προτεινόμενης δομής του προϊόντος. Σε αυτό το πεδίο μελετήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο και εκπονήθηκε μέθοδος (Target Cost Cascading – TCC) καθώς και αντίστοιχοι αλγόριθμοι κατανομής του γενικού στόχου κόστους σε επιμέρους υπό στόχους , χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες του μη γραμμικού μαθηματικού προγραμματισμού και μεθοδολογίες κατανομής και αποσύνθεσης δομών μεγάλων και μεσαίων συστημάτων καθώς και στρατηγικές διαχείρισης στόχων κόστους και σχεδιαστικών προδιαγραφών. γ) Ανάπτυξη μοντέλων προκαταρκτικού ελέγχου εφικτότητας και κατασκευασιμότητας για δεδομένα αρχικά σχέδια προϊόντων καθώς και αντίστοιχου πληροφοριακού μοντέλου που υποστηρίζει την υλοποίηση των πεδίων α και β, δ) Ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης των αντίρροπων τάσεων μεταξύ των στόχων κόστους και των σχεδιαστικών προδιαγραφών προϊόντων ε) Διερεύνηση μελέτης περίπτωσης από την Ελληνική Βιομηχανία με εφαρμογή των θεωρητικών μοντέλων και των αντίστοιχων αλγόριθμων επίλυσης σε δομές συστημάτων χαμηλής πολυπλοκότητας με δεδομένα φασεολόγια κατεργασιών και πίνακες υλικών. Το παρών ερευνητικό έργο, συνολικού προϋπολογισμού 32.751 ευρώ εντάσσεται στο μέτρο 2.2 του έργου «Ηράκλειτος: Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου» και έχει διάρκεια έως την 31-12-2007. Η έρευνα υποστηρίζεται από τις εγκαταστάσεις και το ανθρώπινο δυναμικό του εργαστηρίου Συστημάτων Σχεδιασμού Παραγωγής και Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, (ΤΜΟΔ), με κύριο ερευνητή τον Ταξιάρχη Κουρούνη, Υποψήφιο Διδάκτορα ΤΜΟΔ και υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου και ταυτόχρονα επικεφαλής του εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ, Δρ. Ιωάννη Μίνη, Καθηγητή ΤΜΟΔ.