You are here

Tsirimpas Polyvios

2006 Diploma Thesis Title: Οι Επεκτάσεις του Προβλήµατος Προγραµµατισµού ∆ιανοµής µε
Επιστροφές στην Αποθήκη για Αναπλήρωση Φορτίου

 

Η διπλωµατική αυτή εργασία διερευνά το Πρόβληµα Προγραµµατισµού ∆ιανοµών µε πιστροφές στην Αποθήκη για Αναπλήρωση Φορτίου. Για την επίλυση του προβλήµατος αυτού αρµόστηκαν τέσσερις αλγόριθµοι, οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως προς την αποδοτικότητά τους:


-  O Εξαντλητικός ∆ιερευνητικός αλγόριθµος (Exhaustive Search Αlgorithm)
   Tatarakis et al. (2005)
- O Τροποποιηµένος Εξαντλητικός ∆ιερευνητικός αλγόριθµος (Modified Exhaustive
  Search Αlgorithm) Tatarakis et al. (2005)
- Ο αλγόριθµος των ∆ηµάκη & ∆ριβαλιάρη (D2 algorithm) ∆ηµάκης, ∆ριβαλιάρης  (2005)
- O αλγόριθµος ∆υναµικού Προγραµµατισµού (Dynamic Programming algorithm/DPaTatarakis et al. (2005)

Από τις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν προέκυψε η σαφής υπεροχή του DPa.Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν δύο επεκτάσεις του βασικού προβλήµατος:(α) το Πρόβληµα Προγραµµατισµού ∆ιανοµής και Παραλαβής µε Επιστροφές στηνΑποθήκη για Αναπλήρωση Φορτίου και (β) το Πρόβληµα Προγραµµατισµού ∆ιανοµής nΠροϊόντων µε Επιστροφές στην Αποθήκη για Αναπλήρωση Φορτίου.

Τα δύο αυτά προβλήµατα επιλύθηκαν µε χρήση ∆υναµικού Προγραµµατισµού. Από την πειραµατική διερεύνηση που διεξήχθη, προέκυψε πως ο προτεινόµενος αλγόριθµος και στις δύο περιπτώσεις, εντοπίζει τις αποδοτικότερες λύσεις, ενώ παράλληλα, ο χρόνος επίλυσης κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα ακόµα και σε προβλήµατα µε µεγάλο πλήθος πελατών. Λέξεις - Κλειδιά: VRDRSRP, ∆υναµικός Προγραµµατισµός, VRDRSRP µε παραλαβή και διανοµή προϊόντων, VRDRSRP µε n προϊόντα.

People: