You are here

Ninikas Georgios

2005 Diploma Thesis Title: Βελτίωση Μεθόδου Αναδρομολόγησης Οχήματος Διανομών σε Ομαδοποιημένους Πελάτες

 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάστηκε, αναλύθηκε και εξετάστηκε λεπτομερώς μία υφιστάμενη μέθοδος η οποία λειτουργεί με βασικό σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους στην περίπτωση χρονικής καθυστέρησης οχήματος. Το πρόβλημα αυτό μοντελοποιείται βάση της διατύπωσης του Προβλήματος Προσανατολισμού (ΟΡ). Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος επιλύει το πρόβλημα διασπώντας το σε υπό-προβλήματα εκμεταλλευόμενη την γεωγραφική κατανομή των πελατών σε ομάδες (συνοικίες / προάστια). Ο διαθέσιμος χρόνος για κάθε ομάδα υπολογίζεται με την επίλυση ενός μη γραμμικού προβλήματος βελτιστοποίησης. Για κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα επιλύεται ένα ΟΡ για να καθοριστεί η σειρά εξυπηρέτησης των πελατών. Από πειραματικά αποτελέσματα, παρατηρήθηκε πως για κάποιους λόγους η τελική λύση των προβλημάτων που επιλύονται με τη συγκεκριμένη μέθοδο αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό από τη βέλτιστη. Στη παρούσα εργασία αναφέρεται αρχικά, πως οι λόγοι αυτοί αποτελούνται από μία σειρά παραμέτρων και παραδοχών που επηρεάζουν αρνητικά την προσέγγιση του βέλτιστου. Στη συνέχεια, διερευνείται διεξοδικά το μέγεθος επίδρασης τους στην απομάκρυνση της λύσης από τη βέλτιστη και αντίστοιχα, για κάθε μία από αυτές πραγματοποιείται εκτενής ανάπτυξη τρόπου αντιμετώπισης με αποτέλεσμα την περαιτέρω προσέγγιση της βέλτιστης λύσης. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος συγκρίνεται σε τελική φάση με τον υφιστάμενο και αποδεικνύεται πως υπερτερεί του τελευταίου σε σημαντικό βαθμό, τόσο σε επίπεδο κέρδους που λαμβάνεται με την περάτωση της διαδρομής, όσο και σε επίπεδο χρόνου υπολογισμού της τελικής λύσης.

People: