You are here

Limnaiou Eleni

2008 Diploma Thesis Title: Σύγκλιση του Κόστους Παραγωγής προς τους Στόχους της Αγοράς κατά την Σχεδίαση Νέων Προϊόντων

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε νέα μέθοδος ανάλυσης του κόστους παραγωγής ως προς τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η μέθοδος βασίζεται σε α) εκτιμήσεις του κόστους παραγωγής και β) δεδομένους στόχους κόστους. Οι μεν εκτιμήσεις του κόστους προέρχονται από την αξιολόγηση της κατασκευασιμότητας (Manufacturability Analysis) στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης νέου προϊόντος, ενώ οι επιμέρους στόχοι του κόστους προέρχονται από το στάδιο της κατανομής του συνολικού στόχου του κόστους του προϊόντος στα επιμέρους συναρμολογήματα της μεθόδου (Target Cost Cascading). Η προτεινόμενη μέθοδος αποτελεί τμήμα ενός γενικότερου πλαισίου, το οποίο εξετάζει μεθόδους εκτίμησης τόσο του κόστους παραγωγής όσο και των στόχων που τίθενται από την αγορά στα πρώτα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξής του (Κουρούνης, 2003). Κύριος σκοπός της μεθόδου της παρούσας εργασίας είναι η διευθέτηση των στόχων κόστους που προέρχονται από την αγορά, με σκοπό την μείωση της διαφοράς τους από τις εκτιμήσεις του κόστους παραγωγής. Στο αρχικό στάδιο της προτεινόμενης μεθόδου, για κάθε συναρμολόγημα ή είδος της δομής του προϊόντος, προσδιορίζονται οι αποκλίσεις ανάμεσα στους στόχους και τις εκτιμήσεις κόστους παραγωγής. Στο ακόλουθο στάδιο της διευθέτησης των στόχων κόστους, κατανέμεται το πλεονάζον κόστος (θετική απόκλιση) στα συναρμολογήματα ή είδη τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερο κόστος παραγωγής από τους στόχους κόστους (αρνητική απόκλιση), με βασικό κριτήριο να μην επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, η σχετική απόδοση των συναρμολογημάτων αυτών. Αποτέλεσμα της μεθόδου είναι η βελτίωση του υπό σχεδίαση προϊόντος μέσω προσδιορισμού της βέλτιστης ισορροπίας κόστους των διαφόρων συναρμολογημάτων του και των πλέον κατάλληλων τιμών των σχεδιαστικών μεταβλητών των συναρμολογημάτων αυτών.

People: