You are here

Alexis Asimakopoulos

2006 Diploma Thesis Title: Καθορισμός Ρυθμού Επισκεψιμότητας σε ∆ίκτυο ∆ιανομής   Προϊόντων Λιανικής

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία εισάγεται, µοντελοποιείται, αναλύεται και επιλύεται το πρόβληµα του Καθορισµού της Επισκεψιµότητας σε ∆ίκτυο ∆ιανοµής για την µεγιστοποίηση του κέρδους σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα. Το πρόβληµα περιγράφεται από µοντέλο ακέραιου προγραµµατισµού και επιλύεται µε δύο τρόπους : α) µε τον αλγόριθµο διαδοχικών ορίων (Branch and Bound) για την εύρεση των βέλτιστων λύσεων και β) µε προτεινόµενο ευρετικό αλγόριθµο για την επίλυση προβληµάτων πρακτικού µεγέθους. Για την ανάλυση των αλγορίθµων δηµιουργήθηκαν κατάλληλα προβλήµατα, τα οποία επιλύθηκαν και µε τους δύο λγορίθµους. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα που προέκυψαν συµπεραίνεται ότι ο προτεινόµενος ευρετικός αλγόριθµος προσδιορίζει λύσεις πλησίον των βέλτιστων (near optimal) σε αποτελεσµατικό χρόνο επίλυσης για προβλήµατα πρακτικών δικτύων διανοµών.

People: